About & Contact

   

เว็บไซต์ แปลไทยเป็นอังกฤษ.com จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความประสงค์จะแปลคำศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

" ผลิตภัณฑ์นี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจากพจนานุกรมเล็กซิตรอนซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (http://www.nectec.or.th) "

" Text to Speech powered by tts-api.com "

ทางทีมงาน www.แปลไทยเป็นอังกฤษ.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ดิกชั่นนารีออนไลน์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกท่าน...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ