คำว่า ' เกร็ดความรู้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า useful hint or idea
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bit of knowledge; tip; basic; practical fact
ตัวอย่างประโยค : การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย
ความหมายภาษาไทย : ความรู้เบ็ดเตล็ด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ