คำว่า ' ฉกลัก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า snatch
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : grab; jerk away; pinch; seize
คำที่คล้ายกัน : ฉกฉวย, ขโมย
ตัวอย่างประโยค : ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป
ความหมายภาษาไทย : ฉวยเอาของเขาไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ