คำว่า ' เกาะ 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า adhere
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : attach; stick; bind
คำที่คล้ายกัน : จับ, ติด, เกาะติด
คำตรงกันข้าม : ปล่อย
ตัวอย่างประโยค : ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น
ความหมายภาษาไทย : อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ