คำว่า ' จุดพลิกผัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า turning point
ตัวอย่างประโยค : กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1
ความหมายภาษาไทย : จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ