คำว่า ' กุด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า maim
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : stub; shorten; cut off; (of speech) cut short; amputate; stump
คำที่คล้ายกัน : ด้วน, สั้น
คำตรงกันข้าม : ยาว
ตัวอย่างประโยค : เขามองโคนงวงช้างที่งากุดจมอยู่ข้างในอย่างนึกเสียดาย
ความหมายภาษาไทย : ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ