คำว่า ' กุยเฮง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Chinese jacket
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : open-chested upper garment; Chinese outer garment
คำที่คล้ายกัน : เสื้อกุยเฮง
รากศัพท์ : (จีน)
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า
ความหมายภาษาไทย : เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ