คำว่า ' งงเป็นไก่ตาแตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า get confused
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : get into a muddle; be at a loss what to do; be at sea
รากศัพท์ : (สำนวน)
ตัวอย่างประโยค : พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
ความหมายภาษาไทย : งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ