คำว่า ' งงเต้ก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be puzzled
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be confused; be perplexed; be nonplussed; be dizzy; be stunned; be dazed; be stumped
คำที่คล้ายกัน : งง, งงก๊ง
รากศัพท์ : (สแลง)
ตัวอย่างประโยค : เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย
ความหมายภาษาไทย : ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ