คำว่า ' ฆ่าปิดปาก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kill
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : slay; destroy
ตัวอย่างประโยค : พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว
ความหมายภาษาไทย : ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ