คำว่า ' ภักดี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be loyal to
คำที่คล้ายกัน : จงรักภักดี, จงรัก
ตัวอย่างประโยค : คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน
ความหมายภาษาไทย : จงรักหรือซื่อสัตย์ต่อด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ