คำว่า ' ภาษี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า superiority
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : advantage; preponderance
ตัวอย่างประโยค : เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก
ความหมายภาษาไทย : ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ