คำว่า ' ภาควิชา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า department
คำที่คล้ายกัน : สาขาวิชา
หน่วยนับ : ภาค
ตัวอย่างประโยค : รายละเอียดการสมัครสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชา ทุกวันเวลาทำการ
ความหมายภาษาไทย : ส่วนของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ