คำว่า ' แพรวพราว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be shining
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be sparkling; be dazzling; be glittering; be glistening
คำที่คล้ายกัน : พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ
ตัวอย่างประโยค : ชุดไหมสีทองแพรวพราวด้วยอัญมณีหลากสีที่ล้ำค่า
ความหมายภาษาไทย : มีแสงเลื่อมแวววาว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ