คำว่า ' แพรพรรณ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า finery
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : coloured silk; raiment; clothing
คำที่คล้ายกัน : ผ้า, ภูษา, อาภรณ์
ตัวอย่างประโยค : นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม
ความหมายภาษาไทย : เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ