คำว่า ' แพร่กระจาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spread
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : circulate; disseminate; propagate
คำที่คล้ายกัน : แพร่ขยาย, แพร่, แพร่ระบาด, แพร่ไป
ตัวอย่างประโยค : ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วตลาดจนนักค้าเงินต่างพากันวิตกกังวล
ความหมายภาษาไทย : กระจายออกไปหรือแผ่ออกไปในที่ต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ