คำว่า ' เพื่อน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า friend
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : companion; comrade; playmate; pal; mate; buddy; chum
คำที่คล้ายกัน : สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ