คำว่า ' แพร่หลาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be widespread
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be well-known; prevail; be prevalent
คำที่คล้ายกัน : แพร่สะพัด, สะพัด, แพร่ขยาย
ตัวอย่างประโยค : สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย
ความหมายภาษาไทย : กระจายออกไปอย่างทั่วถึง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ