คำว่า ' ผู้รอบรู้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า scholar
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : learned man; savant; intellectual
คำที่คล้ายกัน : ผู้รู้, นักปราชญ์
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด
ความหมายภาษาไทย : บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ