คำว่า ' ฝนหลวง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า artificial rain
คำที่คล้ายกัน : ฝนเทียม
ตัวอย่างประโยค : ปีนี้คงต้องมีฝนหลวงให้ชาวนา เพราะปีนี้แล้งเหลือเกิน
ความหมายภาษาไทย : ฝนเทียมพระราชทาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ