คำว่า ' พระเยซู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Jesus
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Jesus Christ
คำที่คล้ายกัน : พระคริสต์เจ้า
หน่วยนับ : องค์
ตัวอย่างประโยค : ลัทธินั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าจึงเอาพระเยซูไปประหารชีวิตเสีย
ความหมายภาษาไทย : นามศาสดาของศาสนาคริสต์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ