คำว่า ' แผ่ขยาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า expand
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : extend; broaden; enlarge; widen; magnify; grow
คำที่คล้ายกัน : แผ่กว้าง, แผ่กระจาย
ตัวอย่างประโยค : ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก
ความหมายภาษาไทย : คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ