คำว่า ' มอบหมาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า assign
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : commit; entrust
คำที่คล้ายกัน : มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
ตัวอย่างประโยค : พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด
ความหมายภาษาไทย : สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ