คำว่า ' ความเห็นอกเห็นใจ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sympathy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : compassion; condolence
คำที่คล้ายกัน : ความเห็นใจ, ความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค : ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก
ความหมายภาษาไทย : ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ