คำว่า ' งงงวย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be stunned
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be perplexed; be puzzled; be astonished; be bewildered
คำที่คล้ายกัน : งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
ตัวอย่างประโยค : ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก
ความหมายภาษาไทย : คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ