คำว่า ' งงงวย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า perplexed
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : puzzling; baffling; nonplussed; flummoxed
คำที่คล้ายกัน : งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
ตัวอย่างประโยค : เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ
ความหมายภาษาไทย : ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ