คำว่า ' งงงวย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be stunned
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be bewildered; be perplexed; be puzzled; be astonished
คำที่คล้ายกัน : หลงงงงวย
ตัวอย่างประโยค : เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด
ความหมายภาษาไทย : รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ