คำว่า ' จ้องเขม็ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stare at
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gaze at; goggle at; gawk at; gape at
คำที่คล้ายกัน : ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา
ตัวอย่างประโยค : เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา
ความหมายภาษาไทย : จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ