คำว่า ' จงรัก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be loyal to
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be faithful
คำที่คล้ายกัน : จงรักภักดี, ภักดี
ตัวอย่างประโยค : ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน
ความหมายภาษาไทย : ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ