คำว่า ' คู่ชิง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า opponent
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : rival; challenger; competitor; contestant
คำที่คล้ายกัน : คู่ต่อสู้
หน่วยนับ : คู่
ตัวอย่างประโยค : การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้
ความหมายภาษาไทย : ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ