คำว่า ' ขจัดคราบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า wipe
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : clean; brush; rub
คำที่คล้ายกัน : กำจัดคราบ
ตัวอย่างประโยค : ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ