คำว่า ' ของกินของใช้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า consumer product
คำที่คล้ายกัน : เครื่องอุปโภคบริโภค
ตัวอย่างประโยค : มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ