คำว่า ' ตัดพ้อต่อว่า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า complain
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : remonstrate; blame
ตัวอย่างประโยค : หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ
ความหมายภาษาไทย : ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ