คำว่า ' ตามสมัยนิยม ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fashionably
คำที่คล้ายกัน : ตามแฟชั่น
ตัวอย่างประโยค : เด็กวัยรุ่นพากันแต่งตัวตามสมัยนิยม จนขาดความเป็นตัวของตัวเองไป
ความหมายภาษาไทย : ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ