คำว่า ' เตี้ย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be short
ตัวอย่างประโยค : เขาเตี้ยกว่าทุกคนในห้อง เลยต้องยืนท้ายแถว
ความหมายภาษาไทย : มีรูปร่างต่ำกว่าปกติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ