คำว่า ' ฉบับร่าง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า draft
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : draught
ตัวอย่างประโยค : ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง
ความหมายภาษาไทย : ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ