คำว่า ' ฉบับร่าง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า draft
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : early version; preliminary outline
หน่วยนับ : ฉบับ
ตัวอย่างประโยค : หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย
ความหมายภาษาไทย : ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ