คำว่า ' ฉงนใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doubt
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : suspect; be skeptical; be suspicious of; be doubtful; be uncertain; be unsure; wonder
คำที่คล้ายกัน : เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย
ตัวอย่างประโยค : นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี
ความหมายภาษาไทย : เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ