คำว่า ' เฒ่า ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า old
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : aged; elderly
คำที่คล้ายกัน : แก่, ชรา, อาวุโส
ตัวอย่างประโยค : สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า
ความหมายภาษาไทย : ที่มีอายุมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ