คำว่า ' เฒ่า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be old
คำที่คล้ายกัน : แก่, ชรา
ตัวอย่างประโยค : แกเฒ่ามากแล้ว อย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับแกเลย
ความหมายภาษาไทย : มีอายุมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ