คำว่า ' เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า as a team
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : with one heart and one mind; with one idea and will
คำที่คล้ายกัน : เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค : พวกเขาทำงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายภาษาไทย : สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ