คำว่า ' ผัดวันประกันพรุ่ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า postpone
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : delay; put off; procrastinate; adjourn; suspend
รากศัพท์ : (สำนวน)
ตัวอย่างประโยค : เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้
ความหมายภาษาไทย : ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ