คำว่า ' ผงะหงาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stop short
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be taken aback; draw back
ตัวอย่างประโยค : เขาวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ผมตกใจแทบผงะหงาย
ความหมายภาษาไทย : แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ