คำว่า ' แบบอย่าง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า model
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pattern; example; archetype; ideal; paradigm; standard; prototype; paragon
คำที่คล้ายกัน : แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง
ตัวอย่างประโยค : สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน
ความหมายภาษาไทย : ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ