คำว่า ' ในขณะที่ ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า while
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : when; as
คำที่คล้ายกัน : ในเวลาที่, ในขณะ
ตัวอย่างประโยค : สัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหาร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ