คำว่า ' เท้าความถึง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า refer
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : allude; mention; cite; speak of
คำที่คล้ายกัน : อ้างถึง
ตัวอย่างประโยค : ก่อนที่จะเผยรายละเอียดของคำอภิปรายผมต้องขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ