คำว่า ' เก๋าเจ้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า son-of-a bitch
คำที่คล้ายกัน : ชาติหมา
รากศัพท์ : (จีน)
ความหมายภาษาไทย : ลูกหมา (เป็นคำด่า)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ