คำว่า ' มกุล ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า budding
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : young; close
คำที่คล้ายกัน : ตูม
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ