คำว่า ' มกุฎ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า supreme
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : excellent; superb; highest
คำที่คล้ายกัน : สูงสุด, ยอดเยี่ยม
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ