คำว่า ' มกุฎ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crown
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : diadem
คำที่คล้ายกัน : มงกุฎ
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : องค์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ